Wasserschued Munnerëferstrooss zu Uespelt

Gescht owend um 21:54 as Permanence vun de Pompjeeën aus der Gemeng Fréiseng zu engem Wasserschued an d’Munnerëferstrooss zu Uespelt geruff gin.  Wéi sech raus gestalt huet war et eng gréisser Wasserfuite  die zesummen mat de Gemengen -Arbechter behuewen gin ass.  Um 3 Auer mueres konnt du jiddereen rem a säi Bett, an d’Leit haten och rem Waasser.

E grousse Merci och nach un d’Firma FARENZENA vun Diddeleng, déi sech spontan bereet erklärt huet,  déi betraffe Plaz mam Suckelbagger opzemaachen an eis d’Aarbecht domadder wesentlech vereinfacht huet.