Precoce Uespelt 2014

„Den 1. Juli 2014 kruten d’Pompjeeë Besuch vun enger Klass aus dem Precoce vun Uespelt.

No der Visite vum Pompjeesbau hunn déi 19 Kanner begeeschtert nogelauschtert wéi si d’Pompjeesgefierer an d’Asazmaterial erkläert kruten.

P1020989

Natierlech war d’Freed grouss, wéi si sech zum Schluss konnten an de Pompjeescamion setzen a fir e puer vun hinne war spéitstens du kloer: “Wann ech grouss sinn, well ech Pompjee ginn!”

 

Text: Karin Hufer